×

 

Končí platnost normy ČSN OHSAS 18001:2008

(systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 je již nahrazená normou ČSN ISO 45001:2018, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 12. 3. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN OHSAS 18001:2008 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN ISO 45001:2018, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN EN ISO 50001:2012

(systém managementu EnMS).

 

Norma ČSN EN ISO 50001:2012 je již nahrazená normou ČSN EN ISO 50001:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 21. 8. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN EN ISO 50001:2012 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2019, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

(systém managementu  IT ve službách).

 

Norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 je již nahrazená normou ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 29. 9. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN EN ISO 22000:2006

(systém managementu bezpečnosti potravin).

 

Norma ČSN EN ISO 22000:2006 je již nahrazená normou ČSN EN ISO 22000:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 29. 6. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN EN ISO 22000:2006 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Vydání změny Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP verze 2019)

Po dobu 15 měsíců od nabytí účinnosti změny MP SJ-PK, verze 2019 (tj. do 20.3.2021).
Při prokazování způsobilosti k zajištění kvality lze ještě postupovat podle původního znění MP SJ-PK, veze 2013.

Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • POMOC STROJÍRENSKÝM SUBJEKTŮM
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
 • OCHRANNA INFORMACÍ A DAT
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
 • ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
  s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti

Pár čísel o nás
12
Počet realizovaných projektů
4452
Počet vydaných certifikátů
305
Počet akreditovaných oborů
25
Počet realizovaných kurzů

Strategické záměry společnosti AUDISO a.s.

 1. Udržovat kontakty s certifikovanými subjekty i mimo termíny auditů s cílem udržet a rozvíjet jejich systémy řízení na vysoké úrovni. Za tím účelem posílit marketingovou činnost jednak směrem ke stávajícím i potenciálním klientům a dále formou aktivní účasti zástupce společnosti v profesních a odborných sdruženích (spolcích) asociacích.
 2. V návaznosti na záměry bodu 1. Výrazně zvýšit informační a odborné akce ve formě seminářů a školení nejen v úzké oblasti certifikací, ale i v oblastech navazujících a souvisejících s potřebami podniků a podnikatelů. Za tím účelem využívat v přiměřené míře lektorskou spolupráci s vysoce odbornými a profesními instituty a organizacemi..... 

Otevřít celý text

Certifikační orgán

Strategické záměry společnosti

Politika kvality
Partneři
MP Auditing arm_cert_reg_logo
Základní kontakty
AUDISO a.s.    AUDISO S.R.L.
Sídlo: Tišnovská 384, 664 71 Veverská Bítýška    Kontakt:  +39 081119322936, +39 0354504730
Kancelář:
Okružní 828/25, 638 00, Brno   
Kancelář: 
Via Tino di Camaino, 9 - 80128 - Napoli
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 - Bergamo
IČ: 26976285 IČ: 07738831218

 

E-mail: info@audiso.cz E-mail: info@audiso.it

 AUDISO a.s. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49007

www.audiso.it