×

Vzhledem k pandemické situaci došlo k prodloužení přechodného období o šest měsíců a to následovně: 

Končí platnost normy ČSN OHSAS 18001:2008

(systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 

Norma ČSN OHSAS 18001:2008 je již nahrazená normou ČSN ISO 45001:2018, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 30. 9. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN OHSAS 18001:2008 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN ISO 45001:2018, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN EN ISO 50001:2012

(systém managementu EnMS).

 

Norma ČSN EN ISO 50001:2012 je již nahrazená normou ČSN EN ISO 50001:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 28. 2. 2022. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN EN ISO 50001:2012 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2019, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

(systém managementu  IT ve službách).

 

Norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 je již nahrazená normou ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 31. 3. 2022. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Certifikační orgán AUDISO je akreditován na provádění auditů v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, a může svým zákazníkům nabídnout novou certifikaci v co nejbližším termínu. Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

Končí platnost normy ČSN EN ISO 22000:2006

(systém managementu bezpečnosti potravin).

 

Norma ČSN EN ISO 22000:2006 je již nahrazená normou ČSN EN ISO 22000:2019, podle níž musí být všechny certifikované organizace certifikovány nejpozději do 31. 12. 2021. Nadále je tedy v platnosti certifikace i dle ČSN EN ISO 22000:2006 a organizace tak neporušují žádná pravidla.

 

Nová norma si klade za cíl více se přiblížit nedávno novelizovaným normám ČSN EN ISO 9001:2016, či ČSN EN ISO 14001:2016 a nově tak obsahuje požadavky např. na uvědomění si kontextu organizace, definici zainteresovaných stran, či závazek vedení. Některé požadavky však jsou stanoveny obecněji a současně se sjednotila terminologie používaná ve výše uvedených normách.

 

Vydání změny Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP verze 2019)

Po dobu 15 měsíců od nabytí účinnosti změny MP SJ-PK, verze 2019 (tj. do 20.9.2021).
Při prokazování způsobilosti k zajištění kvality lze ještě postupovat podle původního znění MP SJ-PK, veze 2013.

Posouzení přechodu na požadavky nové normy bude prováděno během pravidelných plánovaných dozorových, či re-certifikačních auditů, popřípadě formou mimořádného auditu. Konkrétní postup bude vždy konzultován se zákazníkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • POMOC STROJÍRENSKÝM SUBJEKTŮM
    s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
  • OCHRANNA INFORMACÍ A DAT
    s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti
  • ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
    s využitím znalostí a schopností získané stávající činnosti

Pár čísel o nás
12
Počet realizovaných projektů
5768
Počet vydaných certifikátů
305
Počet akreditovaných oborů
25
Počet realizovaných kurzů

Proč si vybrat nás?

Protože máme pro vás nejlepší řešení

Jako akreditovaný certifikační orgán prosazujeme princip nezávislosti a klademe důraz na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb prostřednictvím vhodně definovaného týmu auditorů.

Proklientský přístup pak v našem pojetí představuje přidaná hodnota ve formě kvalitního výstupu s jasně formulovanými závěry, které jsou vždy se zákazníkem projednány.

Certifikační orgán

Strategické záměry společnosti

Politika kvality
Partneři
MP Auditing arm_cert_reg_logo
Základní kontakty
AUDISO a.s.    AUDISO S.R.L.
Sídlo: Tišnovská 384, 664 71 Veverská Bítýška    Kontakt:  +39 081119322936, +39 0354504730
Kancelář:
Okružní 828/25, 638 00, Brno   
Kancelář: 
Via Tino di Camaino, 9 - 80128 - Napoli
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 - Bergamo
IČ: 26976285 IČ: 07738831218

 

E-mail: info@audiso.cz E-mail: info@audiso.it

 AUDISO a.s. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49007

www.audiso.it