O NÁS
Dotační projekty z EU
Připravované projekty
- - -
vize
Realizované projekty

 

 
Dne 9.12.2015 byly ukončeny kurzy vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj vzdělávacích programů pro strážníky obecních a městských policií v Jihomoravském kraji“ reg.číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0028.
V rámci udržitelnosti byly všechny tyto kurzy provedeny bezplatně.
Pro období březen – duben 2016  plánujeme realizaci dalších kurzů pro strážníky městských policií. Předběžný harmonogram naleznete ZDE.
 
24.8.2015
V měsíci září startují v rámci udržitelnosti projektu vzdělávání strážníků městských a obecních policií kurzy zaměřené na pilotně ověřená témata:
právo, taktiku a provedení zásahu, asertivitu, problematiku menšin ve společnosti, cizojazyčnou komunikaci a protidrogovou prevenci.

 

20.4.2015

Připravujeme podzimní kurzy pro strážníky městských a obecních policií nejen v Jihomoravském kraji.
Na základě výstupu z realizace pilotního ověření projektu v loňském roce organizujeme další školení. Podrobnosti naleznete ZDE.

 

14.1.2015

Společnost AUDISO a.s. ukončila realizaci pilotních kurzů zaměřených na právo, taktiku a provedení zásahu, asertivitu, problematiku menšin ve společnosti, cizojazyčnou komunikaci a protidrogovou prevenci. Celkem bylo za dobu realizace projektu proškoleno 18 strážníků. Tyto kurzy byly realizovány v rámci projektu jehož cílem bylo vytvoření nových vzdělávacích modulů a rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání strážníků obecních a městských policií. Informace o ukončení realizace pilotních kurzů vyjde v Brněnském deníku dne 21.1.2015.

 

13.1.2015

Proběhlo závěrečné setkání zástupců cílové skupiny s realizačním týmem projektu. 

Na závěrečném setkání došlo k předání osvědčení z ukončených pilotních kurzů a proběhla diskuze týkající se hodnocení organizace, průběhu a obsahu kurzů. Vše bylo hodnoceno velmi kladně. 

 

10.12.2014

k dnešnímu dni máme úspěšně ověřeny pilotní kurzy právo, taktika a provedení zásahu, asertivita, cizojazyčná komunikace a protidrogovou prevence. V lednu příštího roku dokončíme kurz Problematika menšin ve společnosti.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme jim mnoho úspěchů v novém roce.

 

29.10.2014

byla finalizována 4.monitorovací zpráva týkající se období 1.8.-30.9.2014

 

16.9.2014

Dnes byly zahájeny pilotní kurzy projektu. Prvním ověřovaným modulem je Protidrogová prevence, následovat budou kurzy: Právo, Manuály základů cizojazyčné komunikace, Taktika a provedení zásahu, Syndrom vyhoření, asertivita a komunikace. Pilotní ověření bude ukončeno kurzem Problematika menšin ve společnosti v lednu příštího roku.

 

12.9.2014 

V brněnském deníku 12.9.2014 byla uveřejněna informace o zahájení pilotních kurzů.

V září bude zahájena realizace pilotních kurzů zaměřených na právo, taktiku a provedení zásahu, asertivitu, problematiku menšin ve společnosti, cizojazyčnou komunikaci a protidrogovou prevenci. Současně s tím dojde ke zveřejnění této informace v Brněnském deníku.

 

28.8.2014

byla odevzdána 3.monitorovací zpráva týkající se období 1.6.-31.7.2014

 

20.5.2014

Dne  13.5.2014 proběhla schůzka zástupců cílové skupiny s lektory a realizačním týmem. Na schůzce byly stanoveny termíny kurzů, proběhla krátká prezentace vytvořených metodik a byly probrány organizační otázky zajištění kurzů.

 

5.3.2014

Informace o probíhajícím projektu byla zveřejněna v Brněnském deníku 24.10.2013 v tematické příloze Evropské dotace.

V období 09-12/2013 - 1. monitorovací období probíhali přípravy na tvorbu metodik k jednotlivým modulům projektu. Byl vybrán tým odborníků z praxe, kteří aktivně pracují na materiálech ke školení cílové skupiny. Proběhla také schůzka zástupců cílové skupiny s metodiky, jejíž cílem bylo upřesnění požadavků na témata k pilotnímu ověření projektu.

 

Dne 3.2.2014

byla schválena první monitorovací zpráva tohoto projektu.

Na květen 2014 bude naplánována schůzka se zástupci cílové skupiny a metodiků, jejíž cílem bude krátká prezentace vytvořených metodik a naplánování termínů pilotních kurzů.

 

23.9.2013

Tento projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení dalšího vzdělávání strážníků obecních a městských policií v Jihomoravském kraji. Městské a obecní policie za dobu své působnosti získaly řadu zkušeností v oblasti spolupráce s občany. I přesto jejich trvalým úkolem zůstává zvyšování kvality výkonu služby a zlepšování vzájemného vztahu s občanskou společností, kde by mělo být samozřejmostí, že strážníci/policisté chápou svou práci jako službu veřejnosti a kde si i veřejnost uvědomuje nutnost spolupráce s policií.

 

Cílem projektu je rozvoj vzdělanosti vyúsťující do rozvoje znalostí, schopností a dovedností strážníků, které napomohou vedle zlepšení image městských a obecních policií také k efektivnějšímu výkonu služby a zlepšení jejich vztahu s občany. Náplní tohoto inovačního programu je vypracování alternativních vzdělávacích modulů, které mohou prohloubit dosavadní systém povinného školení a výcviku strážníků (dle Sbírky zákonů č. 533/1991 o obecní policii), především jej podstatně rozšířit.

 

Nově vytvořené moduly budou zaměřeny na právo, taktiku a provedení zásahu, asertivitu, problematiku menšin ve společnosti, cizojazyčnou komunikaci a protidrogovou prevenci.

Tyto moduly projdou v rámci projektu pilotním ověřením, kterého se zúčastní 15 strážníků a strážnic obecních policií Jihomoravského kraje.

 

 

Aktuální výzvy
- - -
Pár čísel o nás
12
Počet realizovaných projektů
6155
Počet vydaných certifikátů
305
Počet akreditovaných oborů
25
Počet realizovaných kurzů
Partneři
MP Auditing arm_cert_reg_logo
Základní kontakty
AUDISO a.s.    AUDISO S.R.L.
Sídlo: Tišnovská 384, 664 71 Veverská Bítýška    Kontakt:  +39 081119322936, +39 0354504730
Kancelář - korespondenční adresa:
Okružní 828/25, 638 00, Brno   
Kancelář: 
Via Tino di Camaino, 9 - 80128 - Napoli
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 24121 - Bergamo
IČ: 26976285 IČ: 07738831218

 

E-mail: info@audiso.cz E-mail: info@audiso.it

 AUDISO a.s. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49007

www.audiso.it